Kolaudace 1. etapy našeho sesterského projektu Verde Slaný

 

Dne 30. dubna 2024 vydal stavební úřad ve Slaném kolaudační souhlas s užíváním stavby. Zapisujeme tak úspěšně splněný důležitý milník našeho sesterského projektu Verde Slaný.