Imprint

Tento imprint byl naposledy aktualizován 18. 4. 2024.

Vlastníkem tohoto webu je:

Rudná Develoment 4 s.r.o. s.r.o.
Loretánské náměstí 109/3, Praha 1, 118 00
Česká republika
Email: info@namaleruzi.cz
Telefonní číslo: +420603550003
VAT ID: CZ19454074

Právní zástupci Rudná Develoment 4 s.r.o. s.r.o.:

Josef Doseděl

1. Obecné

1.1 Jsme registrováni u C 386874/MSPH Městský soud v Praze pod licencí nebo registračním číslem:

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.

2. Následující informace jsou povinné podle německého práva.