Stavba svazkové základní školy

Stavba Svazkové základní školy se rozjela, jsou upravovány plochy pro stavbu školy a ostatních zpevněných ploch. Došlo k vysušení velké bažiny a k napojení staveniště na elektrickou přípojku.
Prioritou pro obec je přivítat ve škole žáky k 1.9.2025. V nejbližší době bude spuštěn i konkurs na ředitele či ředitelku základní školy.
Více informací a seznámení s generálním zhotovitelem Strabag pozemní stavby proběhne ve čtvrtek 21.3.2024 od 18 hodin v Hostinci U Drdů.